Algemene Voorwaarden cursussen E&E Horsemanship

 • De cursus wordt georganiseerd door E&E Horsemanship (verder te noemen organisator)
 • De lessen worden verzorgd door Evelien Vogelzang en Elske Romeijn (verder te noemen instructeur)
 • Deelname is ten alle tijden op eigen risico
 • In het geval van annulering tot 21 dagen voor aanvangsdatum worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 21 en 7 dagen voor aanvangsdatum wordt 50% van de cursus aan de deelnemer in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvangsdatum wordt 100% van de cursuskosten aan de deelnemer in rekening gebracht. Indien een deelnemer zijn plaats wil overdragen aan een andere deelnemer kan dit slechts na toestemming van de instructeur en de organisator.
 • De instructeur/organisator kan lessen wegens omstandigheden annuleren of in overleg met de deelnemers verzetten. Bij annulering door de instructeur/organisator worden reeds betaalde bedragen gerestitueerd.
 • Rijden met cap is ten alle tijden verplicht
 • Video opnames zijn alleen toegestaan voor eigen gebruik.
 • Paarden dienen correct ontwormd te zijn
 • Paarden dienen gezond te zijn. In geval van ziekte of kreupelheid kan de instructeur het paard uitsluiten van deelname aan lessen. Dit is geheel
  voor eigen risico van de deelnemer en er zal in dat geval geen restitutie van gelden
  plaatsvinden.
 • Deelname is definitief na ontvangst van (aan)betaling.
 • Theoriebundels, handouts en foto’s van aantekeningen op de flap-over zijn voor eigen gebruik van de deelnemers en mogen door de deelnemers niet worden vermenigvuldigd of verspreid.